Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie
       
       

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

Dostępność

Deklaracja Dostępności

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "GENERACJA 6.0"

TELEOPIEKA

Projekt "Razem nie damy się wykluczyć"

Projekt 2018

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE
M-GOPS ŻUROMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie informuje, że

 

Wszelkie sprawy są bezpośrednio załatwiane w siedzibie Ośrodka  z zachowaniem ścisłych obostrzeń sanitarnych.
Na terenie OPS obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni.

Sprawy można również załatwiać drogą elektroniczną 

e-mail: sekretariat@mgopszuromin.pl

 www.epuap.gov.pl

www.empatia.mpips.gov.pl

 

Wszelkie dokumenty, wnioski i korespondencję można również umieszczać
w zamkniętej kopercie do oznaczonej skrzynki na dokumenty, znajdującej się przy wejściu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 Ponadto, w celu uzyskania niezbędnych informacji o pomocy dla osób będących
w kwarantannie, a także w szczególności dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które nie mają pomocy ze strony rodziny, a  potrzebują  wsparcia można kontaktować się również telefonicznie w godz. urzędowania Ośrodka, tj. od 7:30-15:30 pod numerami telefonów podanymi poniżej:  

                                                    nr. tel. 23 657 22 39

                                                                23 657 46 51

                                                                574 821 075  

 

Apelujemy o ścisłe przestrzeganie wytycznych  i zaleceń  służb  sanitarnych 
 i państwowych  w zakresie  zapobiegania rozprzestrzeniania się
koronawirusa COVID-19.

      

                                                                                               


ADRES:
 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Olszewska 9/11
09-300 Żuromin
powiat żuromiński
województwo mazowieckie


telefon/fax: (23) 657 22 39; 657 46 51

tel. kom. 574 821 075 


e-mail: sekretariat@mgopszuromin.pl

  N 53°03.790', E 19°54.830'  

Adres Elektronicznego Biuro Obsługi Interesanta
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


Kierownik Ośrodka mgr Andrzej Wiśniewski
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków każdego dnia
w godzinach urzędowania Ośrodka (pokój nr 1)
i dodatkowo od godz.15:30 do 16:30
po uprzednim zgłoszeniu wizyty w sekretariacie Ośrodka.
Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie pod nr  tel. 23 657 22 39
lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@mgopszuromin.pl
w godzinach urzędowania Ośrodka

 
Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30


KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUROMINIE

-mgr Andrzej Wiśniewski

pokój nr 1

Tel. 23 657-22-39,  657 46 51
wew. 21

tel. kom. 574 821 075 


SEKRETARIAT p. 2 tel. wew. 22
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ p. 3 tel. wew. 23
KSIĘGOWOŚĆ / KASA p. 4 tel. wew. 24
KADRY p. 8 tel. wew. 28
PRACOWNICY SOCJALNI p. 5,6,7 tel. wew. 25,26,27
ASYSTENT RODZINY
p. 6 wew. 26
DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE  p. 7 wew. 27
USŁUGI OPIEKUŃCZE / DPS p. 5 wew. 25
ŚWIADCZENIA RODZINNE / KARTA DUŻEJ RODZINY p. 9 wew. 29 / 30


TŁUMACZ MIGOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KLIENTÓW URZĘDU
Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz.1243 ze zm.),
dzięki której osoby niesłyszące czy głuchonieme mają możliwość
załatwiania niezbędnych spraw w urzędach przy pomocy tłumacza migowego.

Świadczenie tłumacza migowego jest usługą bezpłatną.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza migowego, powinna zgłosić takie zapotrzebowanie przynajmniej  na 3 dni przed terminem realizacji sprawy administracyjnej (wyjątkiem są sytuacje nagłe).

Zgłoszenie można złożyć:

-   bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie, ul. Olszewska  9/11, 09-300 Żuromin, Sekretariat-pokój nr 2,
-drogą pocztową na adres:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin,
- drogą elektroniczną  - sekretariat@mgopszuromin.pl

Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać
w porozumiewaniu się z urzędnikami
. 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

KLUB SENIOR +

PRZYDATNE INFORMACJE

Gdzie Szukać Pomocy w Kryzysie

Pomoc dla Bezdomnych

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych

Liczniki