Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Razem nie damy się wykluczyć"

Projekt 2018

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


ROZEZNANIE CENOWE


"Zapewnienie tymczasowego całodobowego schronienia osobom tego pozbawionym
z terenu Gminy i Miasta Żuromin w schronisku dla osób bezdomnych"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

05.12.2018r.

ZAPYTANIE CENOWE
Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr. 2 - Oświadczenie
Załącznik nr. 3 - Projekt Umowy

"Obsługa kasowa przy wypłacie świadczeń rodzinnych, realizowanych przez
Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

03.12.2018r.

ROZEZNANIE CENOWE
Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr. 2 - Projekt Umowy
Załącznik nr. 3 - Załączniki do Projektu Umowy

Załącznik nr. 4 - Odpowiedź na pytania Wykonawcy

"Zapewnienie tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym (kobietom i/lub mężczyznom) z terenu Gminy i Miasta Żuromin w schronisku dla osób bezdomnych"


25.07.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

17.07.2018r.

ROZEZNANIE CENOWE
Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr. 2 - Oświadczenie
Załącznik nr. 3 - Projekt Umowy

05.07.2018r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ROZEZNANIE CENOWE
Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr. 2 - Oświadczenie
Załącznik nr. 3 - Projekt Umowy

 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Gdzie Szukać Pomocy w Kryzysie

Pomoc dla Bezdomnych

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych