Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


WYKAZ ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB SAMOTNYCH
I SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

OD DNIA 1 MAJA 2020 ROKU

Dla osób w rodzinie:UCHWAŁA NR 44/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
(Dz.U.W.M z dnia 11 maja 2015r. poz.4374)UCHWAŁA NR 130/X20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 24 lutego 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania (Dz.U. W.M. z dnia 28 lutego 2020 r., poz.2648)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1358)


Podstawą ustalenia opłaty za usługi opiekuńcze jest koszt jednej godziny usługi, która  od 1 maja 2020 r. wynosi 23,00 zł brutto.


Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, % dochodu ustalony wg art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
528 zł na osobę

Dochód na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 1 godziny usługi tj. kwoty 23,00 zł dla:
osób w gospodarstwach wieloosobowych

Powyżej 100% do 125%

Powyżej 528,00 zł do 660,00 zł

20% - 4,60 zł / godz.

Powyżej 125% do 175%

Powyżej 660,00 zł do 924,00 zł

25% - 5,75 zł / godz.

Powyżej 175% do 225%

Powyżej 924,00 zł do 1.188,00 zł

30% - 6,90 zł / godz.

Powyżej 225% do 275%

Powyżej 1.188,00 zł do 1.452,00 zł

35% - 8,05 zł / godz.

Powyżej 275% do 325%

Powyżej 1452,00 zł do 1.716,00 zł

40% - 9,20 zł / godz.

Powyżej 325% do 375%

Powyżej 1.716,00 zł do 1.980,00 zł

55% - 12,65 zł / godz.

Powyżej 375% do 425%

Powyżej 1.980,00 zł do 2.244,00 zł

70% - 16,10 zł / godz.

Powyżej 425% do 500%

Powyżej 2.244,00 zł

do 2.640,00 zł

90% - 20,70 zł / godz.

  Powyżej  500%   Powyżej 2.640,00

100% - 23,00 zł / godz.


WYKAZ ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB SAMOTNYCH I SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH OD DNIA 1 MAJA 2020 ROKU
Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 1 godziny usługi tj. kwoty 23,00 zł dla:

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, % dochodu ustalony wg art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

701 zł - to 100% dochodu

osób samotnych

osób samotnie gospodarujących

Powyżej 100% do 125%

Powyżej 701,00 zł do 876,25 zł

10% - 2,30 zł / godz.

15% - 3,45 zł / godz.

Powyżej 125% do 175%

Powyżej 876,25 zł do 1.226,75 zł

15% - 3,45 zł / godz.

20% - 4,60 zł / godz.

Powyżej 175% do 225%

Powyżej 1.226,75 zł do 1.577,25 zł

20% - 4,60 zł / godz.

25% - 5,75 zł / godz.

Powyżej 225% do 275%

Powyżej 1.577,25 zł do 1.927,75 zł

25% - 5,75 zł / godz.

30% - 6,90 zł / godz.

Powyżej 275% do 325%

Powyżej 1.927,75 zł do 2.278,75 zł

30% - 6,90 zł / godz.

35% - 8,05 zł / godz.

Powyżej 325% do 375%

Powyżej 2.278,75 zł do 2.628,75 zł

35% - 8,05 zł / godz.

45% - 10,35 zł / godz.

Powyżej 375% do 425%

Powyżej 2.628,75 zł do 2.979,25 zł

45% - 10,35 zł / godz.

60% - 13,80 zł / godz.

 Powyżej 425% do    500%  Powyżej 2.979,25 zł  do 3.505,00 zł

60% - 13,80 zł / godz.

80% - 18,40 zł / godz.

Powyżej 500%

Powyżej 3.505,00 zł

100% - 23,00 zł / godz.

100% - 23,00 zł / godz. 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych