Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

Dostępność

Deklaracja Dostępności

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 

 

 • Dom dla Osób Starszych "Monar-Markot"
      Dreglin 7
      06-450 Glinojeck
      tel. 23 674 00 26; tel. kom. 0 605 737 274

 • Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot
      Turowo
      gm. Czernice Borowe
      pow. Przasnysz 
      tel. (29) 752 36 98

 • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu - „MAR-KOT”
      Miączyn Duży 26
      gm. Szreńsk
      pow. Mławski
      tel. (23) 652 01 04
      tel. kom. 0 513 716 095

 • Dom Odzyskanych dla Życia  „MARKOT” w Marwałdzie
      Marwałd 56
      14-120 Marwałd
      gm. Dąbrówno
      pow. Ostródzki
      tel. (89) 647 44 44
      email: marwald1@wp.pl

 •   Fundacja "SERCE MARKA"
        Konarzewo - Sławki 18
        gm. Gołymin
        tel. (23) 676-66-83
        tel. 507 524 538
 •    Dom Samotnej Matki
       
  w Kraśniewie
        gm. Raciąż
        pow. Płoński
        tel. 501 509 240
 •    Fundacja "DARY LOSU"
         
  Gąsocin, ul. Kolejowa 12
         gm. Sońsk
         pow. Ciechanowski
         tel. 514 746 670

 •    Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka
         
  Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością
         ul. Gajdy 3
         87-300 Brodnica
         tel. (56) 495-02-81
         tel. 696 083 794
         email: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl       

 •     Fundacja "Leśnie Zacisze"- Dom Spokojnej Starości
         Sokołowy Kąt 1
         09-135 Sokołowy Kąt
         gm. Siemiątkowo
         pow. żuromiński
         
  tel. 515-181-912
         tel. 572-810-124
         tel. stacj. 23 655-77-60

         email: iwona3396@op.pl

 •       Fundacja "Żyj od Nowa"- Schronisko dla Osób Bezdomnych
         Strzegocin 111
         06-150 Świercze
         Miejsce świadczenia usługi:
         Gradzanowo Duże 12, 06-420 Gołymin Ośrodek
         
  tel. 500-133-424
         

Na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
został opublikowany zaaktualizowany

Rejestr Placówek udzielających tymczasowego schronienia 2020 r.

Informację o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych można również uzyskać w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dzwoniąc pod bezpłatną, całodobową linię telefoniczną – 987.


 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych