Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


Interwencyjna Placówka Opiekuńcza - IPO

 Interwencyjna Placówka Opiekuńcza (IPO) jest unikalnym w skali kraju ośrodkiem, którego działalność polega na wszechstronnej pomocy noworodkom i niemowlętom znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodziców.

IPO jest ośrodkiem niepublicznym powstałym w 2001r. i  prowadzonym przez Fundację Rodzin Adopcyjnych. Współpracuje z Katolikim Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie oraz z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. IPO utrzymuje się ze środków pomocy społecznej oraz funduszy pozyskiwanych od sponsorów

Z dotychczasowej działalności IPO wynika, że 95% niemowląt znajdujących się w sytuacjach kryzysowych można uchronić przed spędzeniem dzieciństwa w Domu Małego Dziecka.

Nadrzędnym celem IPO jest przywrócenie dzieciom rodziny:

  • umożliwienie powrotu do rodziny biologicznej,

  • w sytuacji porzucenia, uregulowanie sytuacji prawnej i przekazanie do rodziny adopcyjnej lub zastępczej.

Do IPO trafiaja dzieci niechciane, pozostawione same po urodzeniu, porzucone oraz takie, które przez pewien czas muszą skorzystać z naszego mieszkania do momentu, aż ich rodzina przygotuje miejsce w domu. Jeśli nie ma możliwości na powrót dziecka do rodziny biologicznej (głównie matki), IPO przygotowuje dla niego ewentualną rodzinę adopcyjną lub zastępczą.

Dzieci w IPO znajdują mieszkanie, troskliwą opiekę, własne łóżeczko, pomoc medyczną oraz najważniejsze - szansę na powrót do domu. IPO stara się aby życie codzienne toczyło sięj ak w domu - odpowiednio dobrane jedzenie, kąpiel, zabawa, kolorowy wystrój wnętrz, spacery, troskliwa opiekę.

Pielęgnacją zajmują się nie tylko pielęgniarki ale również opiekunki, wolontariuszki. W IPO pracują również psychologowie i pracownicy ośrodków adopcyjnych, którzy uczą biologicznych rodziców, zastępczych lub adopcyjnych jak mają się opiekować, pielęgnować i ułatwiać dziecku wykonywanie pewnych czynności.Adres siedziby:                                         Biuro:

ul. St. Batorego 44, 05-400 Otwock              ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

tel. 022 779 48 38                                       tel./fax: +48(022) 522 84 16,

                                                                 0 609 536 662

email (wspólny): ipo@adopcja.org.pl
 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych