Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

Dostępność

Deklaracja Dostępności

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Razem nie damy się wykluczyć"

Projekt 2018

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


POMOC DLA BEZDOMNYCH


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, informuje, że zgodnie z umową zawartą w dniu 17 grudnia 2020 r. osoby bezdomne (kobiety i mężczyźni) z terenu Gminy i Miasta Żuromin, kierowane są do Schroniska dla Bezdomnych, prowadzonego przez

Fundację „Żyj od Nowa”,  

Strzegocin 111, 06-150 Świercze,

miejsce świadczenia usługi: Garnowo Duże 12, 06-420 Gołymin Ośrodek


W schronisku świadczone są usługi socjalno-bytowe m.in. zapewnienie schronienia, całodobowe wyżywienie, niezbędne ubranie oraz usługi skierowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
Tymczasowe schronienie osób, dla których zachodzi konieczność udzielenia pomocy  w formie schronienia przyznawane jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i odbywa się na podstawie skierowania i decyzji administracyjnej  o umieszczeniu w schronisku dla osób bezdomnych. W innych przypadkach (tj. osób niekierowanych przez M-GOPS w Żurominie) przebywanie w schronisku odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń między osobą   a schroniskiem.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie M-GOPS Żurominie, ul. Olszewska 9/11, nr tel.  23 657-22-39, 657-46-51

___________________________________________________________________________

DANE KONTAKTOWE SCHRONISKA

___________________________________________________________________________

  

      Fundacja „ Żyj od Nowa”,

  Schronisko dla Osób Bezdomnych  

Strzegocin 111, 06-150 Świercze,

miejsce świadczenia usługi: Garnowo Duże 12, 06-420 Gołymin Ośrodek


tel. 
500 133 424


 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

KLUB SENIOR +

PRZYDATNE INFORMACJE

Gdzie Szukać Pomocy w Kryzysie

Pomoc dla Bezdomnych

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych