Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


W dniu 29 września 2015 r rozpoczęły się zajęcia pn.

Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, pn. „Tęczowy Klub Dziecka”,

czyli cykl spotkań i pogadanek dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą, połączonych z ćwiczeniami i zabawami profilaktyczno-edukacyjnymi.,

realizowane w projekcie „ Wspólnie Przeciw Przemocy”, w ramach Programu Osłonowego

Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2015

Zajęcia koordynowane są przez pedagoga opiekuńczo -wychowawczego i uczestniczy w nich 15 dzieci w wieku od 5 do 13 lat..

Warsztaty prowadzone będą również przez psychologa oraz zaproszonego przedstawiciela Policji.

Dzieci spotykać się będą na 10- ciu spotkaniach podczas, których uzyskają wiedzę na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz praktyczne porady jak prawidłowo reagować i zachowywać się w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

W zajęcia wkomponowane będą również ciekawe zabawy edukacyjne, integracyjne i wychowawcze.


 

WAŻNE

Akty prawne

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

WOLNE STANOW. PRACY

PRZETARGI 2013r.

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych