Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie
       
       

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE
M-GOPS ŻUROMINADRES:
 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Olszewska 9/11
09-300 Żuromin
powiat żuromiński
województwo mazowieckie


telefon/fax: (23) 657 22 39; 657 46 51

e-mail: mgops_zuromin@wp.pl
mgops_zuromin@poczta.onet.pl


  N 53°03.790', E 19°54.830'  

Adres Elektronicznego Biuro Obsługi Interesanta
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


Kierownik Ośrodka mgr Andrzej Wiśniewski
przyjmuje interesantów w pokoju nr 1
w godzinach urzędowania Ośrodka
 
Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30


KIEROWNIK p. 1 wew. 21
SEKRETARIAT p. 2 wew. 22
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ p. 3 wew. 23
KSIĘGOWOŚĆ / KASA p. 4 wew. 24 / 20
KADRY p. 5 wew. 25
PRACOWNICY SOCJALNI / POMOC ŚRODOWISKOWA p. 6 wew. 26
PRACOWNICY SOCJALNI / DODATKI MIESZKANIOWE p. 7 wew. 27
PRACOWNICY SOCJALNI / USŁUGI OPIEKUŃCZE / DPS p. 8 wew. 28
ŚWIADCZENIA RODZINNE p. 9 wew. 29 / 30


 

WAŻNE

Akty prawne

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

WOLNE STANOW. PRACY

PRZETARGI 2013r.

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych

Liczniki